Kuidas koduülesanded aitasid kuuendat korpust

TTÜ100

1986. aastal, kui 6. korpus valmis hakkas saama, oli seal veevärgile tarvis suurt torusiibrit, mida polnud kusagilt saada. Ühest Tallinna laost lõpuks leiti, kuid laojuhataja seadis selle müügitingimuseks, et TPI varustusosakond organiseerib hulga koduülesannete lahendamise tugevusõpetuses.

Varustusosakond pöördus minu kateedrijuhataja poole, tema omakorda küsis minu abi. Ütlesin, et aitan juhul, kui need ülesanded pole meie ülikooliga seotud – ma ei hakka ju meie tudengi eest kodutöid ära tegema! Kuid ülesanded olid ühest Leningradi kõrgkoolist, lahendasin kõik kodutööd ja VI korpus valmis õigel ajal.

Minult veel küsiti, mis ma töö eest tasuks tahan, aga ma ei tahtnud midagi, aitasin ju oma TPId. Mõni aasta hiljem tuli aga TPIsse internetiühendus ja kateedrisse interneti saamiseks oli vaja paigaldada koaksiaalkaabel ehitusteaduskonna dekanaadist ehitusmehaanika kateedrisse. Varustusosakonnal  oli veel meeles minu panus siibrite hankimisse, saimegi kaabli ja olime esimene internetiühendusega kateeder ehitusteaduskonnas.

Andres Lahe loengut andmas
Andres Lahe ehitusmehaanika kateedris loengut pidamas (2004)

Andres Lahe
emeriitprofessor, TTÜs töötanud 1959-2004 ehitustöölise, laborandi, inseneri, dotsendi ja professorina


Loe ka teisi lugusid

Meeskonnatöö koolitus üliõpilasesinduse moodi

Loe täispikka lugu

Ohtlikud naljad Stenbocki majas

Loe täispikka lugu

Elule lähendamise programm viis otse elu keskele

Loe täispikka lugu

Elektriinseneride praktikumid sügaval Venemaal 50ndatel aastatel

Loe täispikka lugu

Tehnokraatide naljad Tallinna Tehnikaülikoolis

Loe täispikka lugu

Parim asi ühikaelus: grusiinidest naabrid

Loe täispikka lugu

Topeltagent röövis 64 kilo rändkarikaid

Loe täispikka lugu

Kuidas me Kääriku suvemängudel TLÜ maskotti Eksmatit laenasime

Loe täispikka lugu

Lapsepõlvemälestused ema töö juurest

Loe täispikka lugu

GPS-kunst vabariigi juubeliks

Loe täispikka lugu

Elektriinseneride äratuskell ilma taburetita

Loe täispikka lugu

Kuidas sai sooritatud üks kandidaadi miinimumieksam

Loe täispikka lugu

Diplomi hind on eksamikomisjoni kannatus

Loe täispikka lugu

Juhtum teadusliku kommunismi eksamil

Loe täispikka lugu

Isamaalise lauluga sauna marss!

Loe täispikka lugu

Tutvus tehnikaülikooliga kunsti kaudu

Loe täispikka lugu

Stagnatsiooniaastatest TPI ühiskonnateaduskonnas

Loe täispikka lugu

Põrandaalune psühhedeelia kohustusliku militaarpäeva eel

Loe täispikka lugu

Ainesüsteemse õppe alguspäevad

Loe täispikka lugu

Staažiga või staažita? Abikaasaga!

Loe täispikka lugu

Välistudengite viisa- ja abieluvalikud

Loe täispikka lugu

Anekdoodid tagasid matemaatikahariduse

Loe täispikka lugu