Tallinna Tehnikaülikool 2018. aastal

1918. aastal asutatud avalik-õiguslik ülikool kuulub maailma ülikoolide top 3% hulka.

Allikas: QS ja T.H.E. Enam kui 22 000 hinnatud kõrgkooli seas on TTÜ ligikaudu 650. positsioonil.

Üliõpilased

TTÜs õpib täna kokku 11 000 üliõpilast ja vilistlasi on ligikaudu 70 000.

TTÜ on Eesti kõige rahvusvahelisem ülikool: kõikidest Eestis õppivatest välistudengitest õpib 34% TTÜs; meie üliõpilased on pärit 91 riigist ja töötajad 49 riigist.

Teadus- ja arendustegevus

Meie 106 õppekavast 33% on rahvusvahelised ja 644 doktorandist 17% on välisdoktorandid. 2016. aastal avaldatud 1362 teaduspublikatsioonist 53% olid rahvusvahelise kaasautorlusega.

Iga TTÜ teaduspublikatsiooni tsiteeriti viimase viie aasta jooksul 3,85 korda, ülikooliga on seotud 48 kehtivat patenti.

Töötajad

Ülikooli 1930 töötajast 1062 on akadeemilistel töökohtadel ja 138 on professorid.